Programa de apoio á Competitividade do Comercio Minorista como iniciativa da Secretaria de Estado de Comercio, a través da Dirección Xeral de Política Comercial, en colaboración coa Cámara de España.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera
de hacer Europa